TRANG BẠN VIẾT

KỶ NIỆM NGÀY XƯA

   Trang viết của Cựu GS và Học Viên của Trường NLS Cần Thơ và các trường NLS bạn 


Trịnh Đình Nam - Thú vui mới của tôi (13/7/2020)
•  Lần họp mặt nhớ về. . . Tran Chu Ngoc- (12/7/2020)
 Truyện ngắn:- Trận thư hùng vùng hạ- Bùi Trung- 09/7/2020
• Truyện ngắn:-Ba chìm bảy nỗi- Bùi Trung- (11/7/2020)
• Trần Minh Khải. Phiếm luận về Tôn Ngộ Không (28/6/2020)
• Truyện Ngắn: Tao Phùng - Nguyễn thị Mây- (04/7/2020)
Truyện ngắn - Bố muốn về nhà. Thanh Dương (27/6/2020)
Phóng sự: Họp mặt "NLS" Tây Nguyên- Võ Thanh Nghi-26/6/2020
Làm đàn ông VN sướng thật - Trịnh Đình Nam (25/6)
•  Hôm nay Tết Đoan Ngọ. . .- Bùi Tho -( 25/6/2020)
Hội chứng ái kỷ - Gs Nguyễn văn Tuấn (23/6)
Ngón chân út - Lê văn Lý (22/6)
TL12. Tôi đi làm "Chairman" (22/6/2020)
• Viết ngắn: Chuyện từ tấm ảnh:- Đỗ Trí- (15/6/2020)
Quyển sách của thầy tôi - Châu Kim Lang (9/6/2020)
• 
Chuyện mất, chuyện còn - KS Bùi Tho (8/6/20)
Nguyễn Thị Mây. Từ cánh hoa dầu (2/6/2020)
Bùi Trung. Chắc ăn như bắp ̣(2/6/2020)
 
TRẦN ĐĂNG HỒNG & KIM-THU
TĐ Hồng. Vài đề nghị về trang mạng NLSCT và FBNLSCT (7/6/2020)
Trần-Đăng Hồng. Mục gì được đọc nhiều nhất trong FB NLS (3/6/2020)
Nguyễn Thị Kim-Thu. Mời anh về thăm Sóc Xà bai quê em (3/6/2020)
Nguyễn T Kim-Thu. Còn đâu "nổi buồn hoa phượng" (21/6/2020)
Trần Đăng Hồng. Những chặng đường Miền Tây Nam Bộ (15/6/2020)
Trần-Đăng Hồng - Lá thư từ vùng tử thần Coronavirus. (25/6/2020)
Trần-Đăng Hồng - Đọc chuyện xưa, ngẫm chuyện nay (30/6/2020)

Trần Đăng Hồng - Tản mạn về thời Tam Quốc (2/7/2020)
Trần-Đăng Hồng. Luận về Khổng Minh Gia Cát Lượng. Phần 1 (4/7/2020)
TĐ Hồng. Luận về Khổng Minh. Phần 2. Trận chiến Gò Bác Vọng (5/7)
TD Hồng - Luận về Khổng Minh - Phần 3. Hỏa thiêu Tân Dả (7/7/2020)

TD Hồng - Luận về Khổng Minh. Phần 4. Tào Tháo luận về anh hùng (10/7)
TD Hồng - Luận về Khổng Minh. Phần 5. Anh em Lưu Bị ly tán (13/7)


CHÚ 9 CALI
Chú 9 Cali. Chinh phục dòng sông (17/6/2020)
Chú 9 Cali. Trả món nợ đời (24/6/2020)
Chú 9 Cali. Tởn tới già nghe con. (26/6/2020)
Chú 9 Cali. Nổi lòng người vợ lính HO. (29/6/2020)

KS MONG PHƯỚC MINH
• 
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 1 (13/6/2020)
• 
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 2 (13/6/2020)
•  KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 3 (13/6/2020)
• 
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 4 (14/6/2020)
• 
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 5 (14/6/2020)
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 6 (15/6/2020)
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 7 (16/6/2020)  
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 8 (16/6/2020)

• KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 9 (17/6/2020)
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 10 (17/6/2020)
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 11 (18/6/2020)
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 12 (18/6/2020)
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 13 (19/6/2020)
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 14 (19/6/2020)
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 15. (20/6/2020)
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 16 (1/7/2020)
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 17 (2/7/2020)
KS Mong P Minh. Ký sự du lịch. Phần 18. Chùa Vạn Phước (4/7/2020)
KS Mong P Minh- Ký sự hậu du lịch Covid-19. Phần 19 (5/7/2020)
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch. Phần 20 - Bắt cua (9/7)
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Nuôi hàu (10/7)
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19. Phần 22 (11/7)
KS Mong Phước Minh. Ký sự du lịch hậu Covid-19, Phần 23 (12/7/2020)

KS Mong Phước Minh. Viếng thác Pongour. Phần 1 (22/6/2020)
KS Mong Phước Minh. Viếng thác Pongour. Phần 2 (22/6/2020)
KS Mong Phước Minh. Du lịch Bản Đôn Tây Nguyên năm 2004 (26/6/2020)
KS Mong Phước Minh. Du lịch Tây Nguyên 2004. Phần MPM 1 (29/6/2020)
KS Mong Phước Minh. Du lịch Tây Nguyên 2004. Phần MPM 2 (30/6/2020)
KS Mong Phước Minh. Du lịch Tây Nguyên 2004. Phần MPM 3 (3/7/2020)
KS Mong Phước Minh. Du lịch Tây Nguyên 2005. Phần MPM 4 (4/7/2020)
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups
 
https://www.facebook.com/
groups/124948084959931/
 
Today, there have been 4288 visitors (9181 hits) on this page!