TRANG KHOA HỌC
TRANG KHOA HỌC & THÂN HỬU
(Tác giả là cựu Giáo Sư, sinh viên, học viên các trường Nông Nghiệp ở VN và hải ngoại)


GS TÔN THẤT TRÌNH
GS Tôn Thất Trình - Trân Châu Trung Quốc (27/6/2020)
GS Tôn Thất Trình. Trái cây ngon nhất VN (29/6/2020)

GS THÁI CÔNG TỤNG
Tháng Chạp là tháng trồng khoai (2/6/2020)
Cát, một tài nguyên quan trọng (3/6/2020)
GS Thái Công Tụng. Nước và các bến đò ̣ (5/6/2020)
Thủy triều và con người (9/6/2020)
GS T C Tụng - Những nét đặc thù trong văn hóa miền Bắc (12/6/2020)
GS Thái Công Tụng - Cây chuối (6/7/2020)
GS Thai Công Tụng - Cây xoài (7/7/2020)

GS Thái Công Tụng - Cây Vải (8/7/2020)
GS Thái Công Tụng - Cây đu đủ (9/7/2020)
GS Thái Công Tụng - Nước trong ca nhạc VN (11/7)


TS TRẦN ĐĂNG HỒNG
Cuộc chạy đua phát triển thuốc chủng ngừa COVID-19. 1/6/2020

TS TRẦN VĂN ĐẠT
Thử tìm hiểu: cuộc cách mạng xanh tại VN (1968-2020) (1/6/2020)
Đại dịch châu chấu trên thế giới (9/6/2020)
Vài mẫu chuyện làm việc với USAID và FAO (10/6/2020)

Vài nét tản mạn về Phi Châu (26/6/2020)
TS Trần Văn Đạt - Nhớ về anh Phạm Huỳnh Tam Lang (3/7/2020)

BS THÚ Y NGUYỄN THƯỢNG CHÁNH
Coi chừng bệnh chó dại (2/6/2020)
BS Nguyễn Thượng Chánh - Tôi hành nghề "thợ lặn".. (11/6/2020)
• BS Nguyễn Thượng Chánh - Như cặp khỉ già (12/6/2020)
BS Nguyễn T Chánh. Nguyễn Nhựt Thông, một nhân viên y tế…(18/6/2020)
BS Nguyen Thuong Chanh - phục vụ cộng đồng… by Rhonda Wilson (19/6)

BS Nguyễn Thượng Chánh - Bình thản trong tỉnh thức (21/6/2020)

BS Nguyễn Thượng Chánh - Cuộc đời trước mặt (23/6/2020)
BS Nguyễn Thượng Chánh. Lúa đã đơm bông trên … (24/6/2020)
BS Nguyễn Thượng Chánh - Khổ vì cái tên cúng cơm (26/6/2020)
  BS Nguyễn Thượng Chánh. Hai cha con cùng chạy Marathon (27/6/2020)
BS Nguyễn Thượng Chánh - Bệnh tim mạch (28/6/2020)
BS Nguyễn Thượng Chánh. Về những ông chồng sợ vợ (29/6/2020)


CHUYÊN GIA PHẠM THANH KHÂM
Về nhà theo hướng Tây (10/6/2020)
Chuyên Gia Phạm Thanh Khâm. Kabul những ngày cuối năm 2014 (21/6)

Chuyên gia Phạm Thanh Khâm - Tưởng lỡ chuyến tàu (24/6/2020)

Chuyên gia Phạm Thanh Khâm. Một thoáng ngày xanh (28/6/2020)

ThS NGUYỄN VĂN KHUY
Nguyễn Văn Khuy. Canh tác cần sa tại Hoa Kỳ ̣(2/6/2020)


KS BÙI THO
Chuyện mất, chuyện còn - KS Bùi Tho (8/6/20)

PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups
 
https://www.facebook.com/
groups/124948084959931/
 
Today, there have been 4275 visitors (9115 hits) on this page!