Tin buồn phu quân Thúy Truyễn
16/7/2021TIN BUỒN


 

VÔ  CÙNG THƯƠNG TIẾC BÁO TIN:

Ông TRẦN TRUNG HÒA
Sinh năm 1950
Đã mãn phần lúc 12g30 ngày 15 tháng 7 năm 2021 tại TP Châu Đốc, An Giang.
Hưởng thọ: 72 tuổi

( Là phu quân của đồng môn Phan thị Thúy Truyễn, cựu h/v NLS Cần Thơ, CĐ/SPNLS. K7,Gv NLS Bạc Liêu)
- - - - -  

Lễ động quan vào lúc 9g ngày 17 tháng 7 năm 2021

 

Linh cữu sẽ được hỏa táng tại nhà hỏa táng TP Châu Đốc

(Chúng tôi có thể hiểu nỗi đau của chị lúc này. Chân thành gửi tới chị lời chia buồn từ tận đáy lòng.)

Kính chúc hương linh Ông Trần Trung Hòa sớm về tiên cảnh vãng sanh miền cực lạc.

Ban Liên Lạc NLS Cần Thơ, Trang nhà THNLSCantho-06, BLL CĐSPNLS/SG.

"THÀNH KÍNH PHÂN ƯU"


 
 
 
PHỤ TRÁCH BIÊN TẬP
 
Sáng lập & Cố vấn:

TRẦN ĐĂNG HỒNG, PhD

Ban Biên tập :

VÕ THANH NGHI
vothanhnghiag@yahoo.com.vn
NGUYỄN THANH LIÊM
liem68dvb@gmail.com


Địa chỉ liên lạc: thnlscantho.3@gmail.com


Đặc San:
Đặc san XUÂN CANH DẦN (2010)
Đặc san XUÂN TÂN MÃO (2011)
Đặc san XUÂN NHÂM THÌN (2012)
Đặc san XUÂN QUÝ TỴ (2013)
Đặc san XUÂN GIÁP NGỌ (2014)
Đặc san XUÂN ẤT MÙI (2015)
Đặc san XUÂN BÍNH THÂN (2016)
Đặc san XUÂN ĐINH DẬU (2017)

Đặc san "Lưu Bút Ngày Xanh I (2010)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh II (2011)
Đặc san Lưu Bút Ngày Xanh III
https://www.facebook.com/groups
 
https://www.facebook.com/
groups/124948084959931/
 
Today, there have been 78097 visitors (149468 hits) on this page!